Internationellt utbyte under studiedagen Laver lördagen 28 maj kl.14. Se körschema

Laver – om gruvan kommer Älvsby Naturskyddsföreningens krets blir värd för en internationell grupp under lördagen. Ett utbyte av kunskaper och miljökonsekvenser mellan flera föreningar, där även Boliden deltar. Fokus ligger på mark- och vattenfrågor, människors rätt till mark och hur Natura 2000 områden påverkas. Ett 50 km² stort område berörs av Bolidens planerade koppargruva, […]

Läs mer

KÖRSCHEMA Studiedagen

Södra Dammen kl.14-14.25  Norra Dammen kl.14.40-15.05  Luspenvarre  kl. 15.35- 16.05  Gamla Gruvan kl. 16.40-1700. Avslutning med sammanfattning, mellanmål och grillning.      Praktiska frågor:                                                                                                                         Birgitta: 070-6997016. Frågor till gruvexpert Jonas: 070- 2141632.

Läs mer

Studiebesök till Laver gruvområde 28 maj 2016

Laver 3

Gamla dammen Laver. Foto Birgitta Seb-Olsson. Naturskyddsföreningen riks och Älvsby Naturskyddsförening ordnar studieresa till Laver gruvområde. Start från Umeå lördagen 28 maj kl 08.00. I Laver kl. 14.00-17.30. Vägbeskrivning: Beräkna 30 km från Älvsbyn kör väg nr 94. Ta av vid skylten Laver. Följ Lavervägen upp cirka 4.5 km. till vår mötesplats. Läs mer om studieresan […]

Läs mer

Nu sätter vi fart igen!

DSC_9165_Havsörn_Gert_Straschewski

Naturskyddsföreningen i Älvsbyn har varit vilande en längre tid. Men nu sätter vi fart igen! Maila till: alvsbyn@naturskyddsforeningen.se om  du vill komma i kontakt med oss. Var med du också och värna om natur och miljö i Älvsbyn! För startgruppen – Birgitta Seb-Olsson  

Läs mer