Aktiviteter under året

Föreningens inre verksamhet
Kontakter med byaföreningarna för att samla in synpunkter på källsorteringen i kommunen.
Undersökning och kartläggning av Korsträskområdet som är i näst högsta riskklass 2 område.
Uppdatering av medlemmarnas mailadresser, intresseområden, nya förslag och möjligheten att delta i styrelsearbetet eller vid olika projekt.

Utåtriktad verksamhet och information
Årsmöte 2016-04-14.
Riksförbundets tema ”Rätten till marken” En studiedag angående Laver gruvomområde högsta riskklass 1 område. Ett samarrangemang med Miljögruppen Pite Älvdal. Gruvexpert fortsätter arbetet med kontakter på riksnivå genom ett gruvseminarium.
Kontakt med medlemmarna genom telefonintervjuer.
Suzanne och Birgitta var ombud till länsstämman i Jokkmokk.
Suzanne var ombud vid riksstämmani Norrköping.

Medborgarförslag
Medborgarförslag angående renhållning i kommunen. ÅVC, källsortering i byar och tätort.

Remisser skrivelser
Kartläggning av kommunens naturområden: riksintresse för friluftsliv. Remisssvar till Länsstyrelsen.