Program 2019

VÅREN

Seminarium Arne Muller. Elbilen och batteri metaller

22/3

Årsmöte

16/3

Länsstämman Luleå

13-14/4

Rikskonferens Kristianstad

10-12/5

Hav – och vattenfrågor Norrbotten

14/3

15/4?

VRO 6 Piteälven Möte.VRO 5 Fyrkantens vattenråd

Samrådsfrågor Älvsby kommun                    Översiktsplan 2019 Miljö.

6/3

Yttrande lämnades in

Hållbarhetsveckan

Vecka 15

Klädbytardag

Våtmark. Skogsinventering Länsprojekt LONA

Vecka 19-44

Biologisk mångfald

Vecka 21

18 maj

Kommunens städhelg

Biologiskt mångfald

 Vecka 19 Samarbete med Vidselskolan                24-25 maj.

Snokledargrupp

Snokledargrupp

 

Vecka 36

Handla miljövänligt