Sötvatten-en värld av liv

Sötvatten-en värld av liv Torsdagens föreställning på Forum visade fotografen och undervattens filmaren Johan Hammar djurens liv i våra vattenmiljöer. Med dykarutrustning och mycket tålamod har han väntat in lekande fiskar, iakttagit deras signaler och kroppsspråk. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten över hela Sverige. Han visade också hotet mot våra vattenmiljöer […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Älvsbyn söker nya intresserade i valberedningen

Är du intresserad av att få in fler unga krafter i vår styrelse för Älvsbykretsen? Intresserade personer behövs för att följa;  planerade gruvprojekt i kommunen, skog och Natura- 2000 satsning och biologiskt mångfald.  Samtidigt skall vi öka intresset för naturen bland våra barn och delta i olika kampanjer. Vad innebär landsbygdsprogrammet för vår kommun? Kom med […]

Läs mer

Kampanjvecka handla miljövänligt Naturskyddsföreningen i Älvsbyn

  Utställningen finns på Coop, som visade sig bäst på miljömärkta hygienprodukter 2017. Hämta material. I vår inventering ingår i första hand produkter märkta med Miljöval och Svanen en Nordisk miljömärkning som bygger på två grundidéer: naturresurserna måste sparas, biologisk mångfald och människans hälsa. Giftiga och svårnedbrytbara ämnen måste bort. Minska energianvändning och övergång till […]

Läs mer