Styrelsen

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Ordförande och firmatecknare Cecilia Goldkuhl

Sekreterare, utbildningsansvarig Therese Groth  

Ledamot Kassör och firmatecknare Ann-Louise Hagström

Ledamot Frida Mäntyranta

Ledamot Margareta Johansson

Suppleant Peter Lindström

Suppleant Kajsa Juto

Suppleant Angelina Karlström

Valberedning Birgitta Seb-Olsson och Simon Sundman

webbansvarig Birgitta Seb-Olsson

 

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Länsförbundet Gruvgruppen: Birgitta Seb-Olsson