Styrelsen

Förbunds ordförande Norrbotten
Stig Sörlin
 070-379 92 60 stig.sorlin@gmail.com

Ordförande firmatecknare Therése Groth 073–775 9690

Vice ordförande Vakant

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström

Ledamot Anders Olofsson 070-583 35 19

Ledamot Johanna Nilsson 070-563 98 66 

Suppleant Vakant

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Gruvgruppen: Vakant

Hav- och vattengruppen Johanna Nilsson 070-563 98 66 sjm.nilsson@gmail.com