Styrelsen

Ordförande Suzanne Jansson 076-115 59 65   suzannejansson1@gmail.com

Vice ordförande Eva Johansson 0730-485 923   husavan@gmail.com

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig

Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström

Ledamot Vakant

Suppleant Anders Olofsson 070-583 35 19

Suppleant Vakant

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Gruvgruppen: Eva Adela Johansson

Hav- och vattengruppen: Åke Nilsson 070-3902309   akenilsson66@hotmail.se