Styrelsen

Ordförande Vakant

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig, firmatecknare Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Ledamot Kassör och utbildningsansvarig, firmatecknare Ann-Louise Hagström

Ledamot Cecilia Goldkuhl

Ledamot Robert Nilsson

Ledamot Margareta Johansson

Suppleant Peter Lindström

Suppleant Anders Olofsson 070-583 35 19

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Valberedning Therése Groth 073–775 9690

Länsförbundet Gruvgruppen: Birgitta Seb-Olsson

Hav- och vattengruppen: Johanna Nilsson 070-563 98 66  johanna.nilsson@ naturskyddsforeningen.se