Styrelsen

Förbunds vice ordförande Norrbotten 

Kassör, vice ordförande
Kristina Berglund
 •  070-203 38 57 berglund_k@hotmail.com

Ordförande firmatecknare Therése Groth 073–775 9690

Vice ordförande Vakant

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Ledamot Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström

Ledamot Anders Olofsson 070-583 35 19

Suppleant Robert Nilsson

 

 

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Länsförbundet Gruvgruppen: Birgitta Seb-Olsson

Hav- och vattengruppen: Johanna Nilsson 070-563 98 66  johanna.nilsson@ naturskyddsforeningen.se