Styrelsen

Ordförande Suzanne Jansson, 070-232 94 94

Vice ordförande Eva Johansson

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig Birgitta Seb-Olsson, 070-699 70 16, 0929-27016

Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström, 070-267 3142

Ledamot Stig Olofsson

Suppleant Anders Olofsson

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se