Styrelsen

Ansvarig ordförande inför Årsmötet 2018

Förbunds ordförande Norrbotten
Stig Sörlin
 070-379 92 60 stig.sorlin@gmail.com

Koordinator Johanna Nilsson 070-563 98 66 sjm.nilsson@gmail.com

Vice ordförande Vakant

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström

Ledamot Anders Olofsson 070-583 35 19

Suppleant Vakant

Suppleant Vakant

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se

Kontaktpersoner arbetsgrupper

Gruvgruppen: Vakant

Hav- och vattengruppen: Åke Nilsson 070-3902309   akenilsson66@hotmail.se