Styrelsen

Ordförande Suzanne Jansson 076-115 59 65

Vice ordförande Eva Johansson 0730-485 923   husavan@gmail.com

Sekreterare, utbildnings- och webbansvarig

Birgitta Seb-Olsson 070-699 70 16

Kassör och utbildningsansvarig Ann-Louise Hagström

Ledamot Stig Olofsson

Suppleant Anders Olofsson 070-583 35 19

Suppleant Margareta Johansson    johansson51@gmail.com

Kretsens epostadress alvsbyn@naturskyddsforeningen.se