Natur i Älvsbyns kommun

Skog och kulturmark, från vägarna ser du bergen och kullarna,  många vackra fiskesjöar ligger inbäddade i miljön.

Storforsen

är en del av Piteälven. Här hittar du en unik naturmiljö och kanjonliknande landskap med olika älvfåror, mycket uppskattade områden för fritid och turism.

Storforsen_Maria_Sundqvist

Storforsen, fotograf: Maria Sundqvist, Arjeplog

 

Flera områden i kommunen är klassificerade som Naturreservat inom Natura 2000 område. Här hittar du sällsynta och fridlysta arter bl.a.  orkidéer, flodpärlmussla, utter och olika fågelarter.

Samisk kultur- och rennäring är en naturlig del i vardagen. Med en unik fjällurskog vid Nakterberget Naturreservat  och de två mycket karaktäristiska sydbergen;  Hundberget och Rackberget,  är dessa områden mycket intressanta ur botanisk synvinkel.