KÖRSCHEMA Studiedagen

Södra Dammen kl.14-14.25  Norra Dammen kl.14.40-15.05  Luspenvarre  kl. 15.35- 16.05  Gamla Gruvan kl. 16.40-1700. Avslutning med sammanfattning, mellanmål och grillning.      Praktiska frågor:                                                                                                                         Birgitta: 070-6997016. Frågor till gruvexpert Jonas: 070- 2141632.

Läs mer

Nu sätter vi fart igen!

Naturskyddsföreningen i Älvsbyn har varit vilande en längre tid. Men nu sätter vi fart igen! Maila till: alvsbyn@naturskyddsforeningen.se om  du vill komma i kontakt med oss. Var med du också och värna om natur och miljö i Älvsbyn! För startgruppen – Birgitta Seb-Olsson  

Läs mer