Nästa sommar slåtterängar. Piteå kretsen informerar Lördagen 30 september

LÖRDAGEN  30 september kl. 13. FLUXENS FOAJE höger dörr till personalrum ”Visningslägenhet”. Skyltat: Naturskyddsföreningen. Vi bjuder på kaffe/dryck med smörgås/bulle. Avslutas kl. 15

Program:    Ängar som sköts av Naturskyddsföreningens krets, vid det gamla fjällhemmanet Aktse stugområde, Kungsleden. Hur har du upplevt sommarens ängsmarker i din kommun? Vad innebär det att fägna en slåtteräng i ett fjällbruksområde, där kreatur inte längre betar. Karin Fallén, Piteå kretsen informerar om deras arbete och ansvar för Aktse slåtteräng, lie slåtter kurser och bevarande av biologiskt mångfald.

Kontaktperson: Birgitta Seb-Olsson mobil 070-699 7016

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *